Регистър

Дентални практики в България, в които се поставят импланти Neobiotech

  1. Ралев Дентал АД - гр. Пловдив, ул. "Л. Каравелов" 9Б, тел. 032 642056 - www.dentalimplants.bg

  2. Исадент - Кърджали - www.isadent.net

  3. Дентален център "Омегадентагруп" - гр. Видин - www.omegadentagroup.com