Имплантатна платформа

Имплантатната платформа е вътрекостната част на всеки един двучастов зъбен имплант - независимо дали имплантът е коренов, фрикционен, ножовиден или най-често използваният винтов имплант. Върху тази платформа се поставят различни видове имплантатни надстройки, като връзката между двата компонента се осъществява по различен начин. При едночастовите импланти не е прието да се говори за имплантатна платформа, тъй като вътрекостната и надкостната част на импланта са едноотливни и не могат да се разделят една от друга.

Имплантатна платформа от типа ЕВ на Neobiotech. Първите винтови двучастови импланти са били въведени от шведския учен Брьонемарк и са имали именно такава форма и подобен дизайн на връзката между надстройката и вътрекостния имплант. Тази връзка е от типа външен хексагон и е възмобно най-лошата от всички възможни връзки. Все още обаче по света има дентални лекари, които са крайно консервативни и не желаят да поставят зъбни импланти с по-различна форма и връзка абатмънт - платформа. Единствено с идеята да не ги загубят като клиенти, от Neobiotech продължават да произвеждат и предлагат подобни зъбни импланти. Подобен имплант има известни предимства при крайно ектопично разположение - под голям наклон, при което короната или мостовата конструкция върху него се изработва с директно завинтване, дори и без поставяне на надстройка. Такива клинични случаи обаче са изключително редки, основно в областта на лицево - челюстното протезиране след резекции.

Имплантатна платформа от серията IT на Neobiotech. Като абревиатура IT води началото си от ITI - International Team of Implantology. Това е едно огромно сдружение, в което членуват имплантолози от цял свят; занимава се с организация на семинари, конгреси, научни изследвания и следдипломни обучения на различни нива. В началото на 21 век именно имплантите от такъв тип и с такава форма бяха най-иновативният продукт в имплантологията; впоследствие бяха въведени много по-усъвършенствани имплантатни платформи, но отново поради консерватизма на много зъболекари тази форма се използва и до днес в цял свят. Дори една от най-разпространените имплантатни системи в света (Straumann) все още предлага зъбни импланти с такава форма, при това те са най-продаваният продукт на компанията. От чисто комерсиална гледна точка Neobiotech също ги пусна в производство и продължава да ги предлага на всички свои клиенти. В България обаче точно този тип зъбен имплант не успя да получи широко разпространение, тъй като главният вносител д-р Венцеслав Ралев е твърдо против всякакъв консерватизъм и робуването на нещо сигурно и трайно установено само защото е сигурно и трайно установено, а другият вносител д-р Еркан Паша не е особено запознат със същността на имплантологията.

Имплантатна платформа от типа IS1 - също произведена от Neobiotech. Това е зъбен имплант с шиечно разширение и по-ситна резба в областта на имплантатната шийка. Дава отлични резултати при имедиатно имплантиране (след екстракция на зъб), а също и при повдигане на синусовия под (синуслифт). Шиечното разширение донякъде може да минимизира кресталната костна резобция, тъй като повишава устойчивостта на зъбния имплант към надлъжно действащи сили - известно е че костната тъкан реагира много по-добре към надлъжно, отколкото към напречно натоварване. Тези случаи обаче са ограничени и поради възможността от някои грешки и провали серията IS1 към момента е спряна от производство; очаква се в бъдеще да бъде пусната в продажби отново, но с по-нов тип имплантатна повърхност.

CMI - концепцията на д-р Хоо. Донякъде тази концепция е нещо умозрително и чисто теоритично, но все пак върши отлична работа при обучителни семинари и лекции в областта на имплантологията. Със сигурност подобно дидактично разделение на три части на имплантатната платформа ще се хареса на хората, които са любители на детайла. Като съкращение CMI означава Inferior - Middle - Crestal Fixation - крестална, средна и апикална (долна) фиксация на имплантатната платформа. Безспорно от трите типове фиксации най-важна е тази в областта на имплантатната шийка - кресталната фиксация.

Някои имплантатни платформи притежават шиечна област, която е специално разработена така че да осгурява мекотъканно прикрепване - така нареченото маргинално запечатване. Това е биологичен феномен от ключово значение за предпазването на подлежащите тъкани от бактериална инвазия. Описани са поне три различни начина за осигуряване на това запечатване - струговане на имплантатната шийка (което се среща при имплантатните серии IS2 и IS3 на Neobiotech), Lazer Lock (лазерно награпавяване) при Bio Horizon и изработка на имплантатната шийка от цирконий при системата TBR.

Важен елемент в дизайна на имплантатната платоформа - така нареченият platform switching. Терминът е много трудно преводим на български - буквално означава включване на платформата, като се има предвид начинът, по който се осъществява преходът между имплантатната надстройка и вътрекостната част на импланта. При зъбните импланти с конична връзка в повечето случаи морзовият конус е универсален - всяка една надстройка е съвместима с всяка една платформа. Това представлява много голямо предимство при протезирането - далеч не всеки широк имплант изисква широка надстройка и обратно - един тесен имплант например в областта на втори долен молар е възможно да изисква надстройка с голям диаметър. При такава ситуация е очевидно че platform switching е много по-изразен при по-широки имплантатни платформи и много по-малко изразен или липсва при тънки зъбни импланти. Идеята на това включване е следната: да се осигури едно пространство, в което да се формира здрав съединителнотъканен маншон около имплантатната шийка и гингивалната част на имплантатната надстройка. При правилно поставени зъбни импланти това наистина се получава на практика - образува се комплекс от циркулярно, непречно и надлъжно ориентирани влакна, който на горната схема е означен с тънки черни спирали. По време на оздравителния процес меките тъкани се оформят в тази ключова област; понякога сулкусформерът или абатмънтът избутват меките тъкани навън и под ламбото остава малко празно пространство, в което се формира хематом. В течение на няколко седмици този хематом фиброзира, тъканите се уплътняват и това води до повишаване на тяхната чисто механична, а и биологична устойчивост. Всички тези процеси липсват при имплантатните системи без platform switching - там преходът между платформата и надстройката е гладък и всичко изглежда като цилиндър. Същото е положението и при тънките импланти - те не осигуряват това пространство за прорастване на влакнеста съединителна тъкан и поради това лечебните резултати при тях не са толкова добри - това е още една причина за поставянето на зъбни импланти с възможно най-голям имплантатен размер.

В продължение на няколко десетилетия са правени различни експерименти с дизайна на имплантатната платформа, за да се стигне до оптималната форма. Оказва се че значение за лечебния резултат има и напречната горна част на имплантатната платформа - тя е означена с червена линия на схемата горе. При имплантатната система Neobiotech в тази област зъбните импланти са гладки - с цел да не се получи остеоинтеграция в тази част на имплантатната платформа. Така е при повечето изцяло вътрекостни импланти с изключение на системите Bicon и Ankylos. Покриването на зъбния имплант с костна тъкан със сигурност увеличава неговата задръжка в костта и подобен имплант се отделя много по-трудно; проблем представлява разкриването на имплантите преди изработката на протезната конструкция. При наличие на кост върху импланта тя трябва да бъде премахната, за да може надстройката да навлезе до край. Това представлява излишна травма за организма и освен това води до нараняване и формиране на драскотини върху имплантатната повърхност, което предствлява проблем в дългосочен план. Поради това по-доброто решение е в напречната си част имплантите да бъдат гладки - така те също могат да се покрият с кост, но само при много дълбоко завинтване на платформата под нивото на костта на пациента - от порядъка на 2 - 3 милиметра и повече, което също представлява грешка в хирургичния протокол. При зъбните импланти от серията IS3 на Neobiotech дизайнът е на платформата е още по-иновативен - върху напречната част (червената линия на горната схема) е разположена стругована имплантатна повърхност, която е оптимизирана така че да осигурява плътно срастване на меките тъкани. При това при по-широки импланти зоната за адаптация на меките тъкани е доста по-обширна - отново се оказва че по възможност трябва да се поставят импланти с по-голям размер. При имплантите от серията IS3 се комбинират предимствата на изцяло вътрекостния имплант с възможността за маргинално запечатване на имплантатната шийка - което не е налично към момента при нито една друга имплантатна система в света. Нямаме информация дали този дизайн е защитен с патент от Neobiotech, но се очаква в бъдеще и други производители да въведат подобно иновативно решение. В случай че някой посетител на нашия сайт е запознат с друга имплантатна система с подобен дизайн и форма, нека ни информира за това на адрес ralev@dentist.bg. Въпреки че Ралев Дентал е вносител на имплантите Neobiotech за България, екипът на компанията е убеден че точната и вярна информация за всички налични на пазара продукти е най-коректното отношение към всички наши настоящи и бъдещи клиенти. Ние винаги подлагаме на анализ всички възможни решения за един клиничен случай и ако някой конкурентен продукт предлага същото или по-добро решение, не се срамуваме да информираме обществеността за това.